iza

 

    witam3

 

Jeżeli twoje dziecko rozwija się nieharmonijnie, chcesz wesprzeć jego rozwój, szukasz terapii dla dziecka niepełnosprawnego, to być może ja będę mogła Ci pomóc.

 

Jestem terapeutą wczesnej interwencji i zajmuję się terapią już kilkumiesięcznych niemowląt. 

Wczesna interwencja są to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, które dążą do pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia pierwszych oznak nieprawidłowego funkcjonowania. Pełni ona funkcje: informacyjną, diagnostyczną oraz stymulacyjną. Wczesną interwencją powinny zostać objęte dzieci przedwcześnie urodzone, z niską masą urodzeniową i niską punktacją Apgar, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami wad wrodzonych (np. zespołem Downa), z autyzmem, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego i inne.

Wykonuję również u dzieci zabiegi Integracji Odruchów Twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej - terapia ta służy pomocy pacjentowi z zaburzeniami mowy, wadami wymowy, problemami z napięciem w obrębie aparatu artykulacyjnego, z jedzeniem, ślinieniem się, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

 

Zapraszam również na stronę: Podsekulska