O mnie

iza2

Nazywam się Izabella Lewczuk i jestem terapeutą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.

Od ponad sześciu lat wychowuję syna chorującego na mózgowe porażenie dziecięce. Właśnie chęć pomocy własnemu dziecku spowodowała, że problemy dzieci niepełnosprawnych, metody terapii stały się moją pasją a z czasem zawodem.

Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka,w chwili obecnej studiuję na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Ukończone szkolenia i warsztaty:

 • Makaton Program Rozwoju Komunikacji
  - Poziom I - wrzesień 2012 r.
 • Makaton Program Rozwoju Komunikacji
  - Poziom III - grudzień 2012 r.
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
  - styczeń 2013 r.
 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według koncepcji NDT-Bobath
  - maj 2013 r.
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż. - czerwiec 2013 r.
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  - październik 2013 r.
 • Integracja Odruchów Twarzy wg. metody dr Swietłany Masgutowej
  - styczeń 2013
 • Terapia neurobiologiczna
  - grudzień 2013
 • Terapia ręki
  - kwiecień 2014
 • Terapia Taktylna
  - kwiecień 2014

 

Zapraszam również na stronę: Podsekulska